İnşaat Türü : kanatlı Hayvan Barınağı
Yılı : 2014 -2015
Miktarı : 1600 Ton
Adresi : Bolu